top of page

อายุการใช้งาน : 3 ปี

กำลังไฟ : 12 V

รหัสสินค้า B02-27APMMT/1BC

รายละเอียด : ถ่าน Patriot Premium Alkaline size 27Ax1/BC

การบรรจุ : 1 ก้อน/BC (BC=Blister Card)

การใช้งาน : เหมาะกับอุปกรณ์ขนาดเล็กเช่น รีโมทขนาดเล็ก รีโมทกันขโมย รีโมทรถยนต์ กริ่งประตูไร้สาย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวชี้เลเซอร์ กล้องของเล่นอิเล็กทรอนิกส์ รีโมทเปิดประตูโรงรถ 

27A

SKU: B02-27APMMT/1BC
    bottom of page